Twoi bliscy

tam gdzie Ty

Fundacja, która widzi potrzebę podkreślania roli rodziny, akceptacji jej istnienia, potrzebę budowania i promowania jej pozytywnego wizerunku.

Razem

Dzięki działaniom Fundacji, rodziny będą mogły doświadczyś radości i siły, jaka płynie z bycia razem, z podejmowania rodzinnych wyzwań, pasji i zadań.

Dzięki rodzinie zostaje zachowana ciągłość naszego istnienia.

Głównym celem Fundacji jest wszelka działalność umacniająca i wspierająca więzi małżeńskie i rodzinne.

Zarząd Fundacji

Artur Wiśniewski

prezes zarządu

Aldona Wiśniewska

wiceprezes zarządu

Karolina Marcinek

sekretarz fundacji

Rada Fundacji

Magdalena Banasiak

przewodniczący rady

Julia Rosińska - Kopala

członek rady

Mariusz Kocięda

członek rady

Przywitaj się

Telefon

+48 602 512 749 Prezes zarządu

+48 516 044 442 Wiceprezes zarządu


E-mail

takdlarodziny@wp.pl


Adres

06-450 Glinojeck

ul. Południowa 21B/1